Vassi Vasevski exhibition – The Traveler

На 9 Юни 2017 година доц. Василен Васевски представи самостоятелната изложба „Пътешественикът“. Събитието в Terra Sounds School of Music & Arts бе международна среща на музите. Изложбата премина под музиката на световни класически шедьоври изпълнени виртуозно от маестро Ендрю Лу. Събитието бе почетено от българския творчески елит зад граница и американски и чуждестранни гости. Изложбата бе уважена лично и от Генералното Консулство на Република България, което винаги подкрепя всички български културни изяви в САЩ и по света. Консул Людмила Тасева лично поздрави доц. Васевски, българските творци и прочете поздравителен адрес от Генералния Консул – Иван Анчев, който не успя да присъства поради съвпадение на събития.

Повече за доц. Василен Васевски- Васи на сайта http://www.vassi-art.com/

On 9 June 2017, Associate Prof. Vasilen Vasevski presented the solo exhibition “The Traveler”. The event at the Terra Sounds Music and Art School was an international meeting of the muses. The exhibition went under the music of the world classical works performed by master Andrew Lou. The event was honored by the Bulgarian creative elite abroad and American and foreign guests. The exhibition was also personally respected by the Consulate General of the Republic of Bulgaria, which always supports all the Bulgarian cultural events in the United States and around the world.

More about Associate Proffesor Vassilen Vasevski – Vasi at http://www.vassi-art.com/

Всички кадри от събитието: Фото: Иван Хараланов – © 2017 FotoDetail | Photo-credit: Ivan Haralanov – © 2017 FotoDetail

One Reply to “Vassi Vasevski exhibition – The Traveler”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.