Фамилията на Кирил и Методий

Фамилията на Кирил и Методий – колко неща не знаем…

Фамилията на двамата братя е голяма – макар, че малко хора знаят фамилното им име!

Солунските братя Кирил и Методий са канонизирани за светци и признати в много държави. Unseen Academicals and Seen Academicals, явни и неявни личности, книжовници и духовници, продължават просветителското дело….

Българският празник, всъщност е световен, защото просветителите ни обединяват с много нации и култури.

Просвещението е богатство, просвещението е модерност!

А ние – българите сме богати! И просветени! И модерни ! И си имаме доста неща с които да се гордеем.

Интересно и полезно

Модерната писменост и българското Народно Събрание – люлка на големи идеи

Народното събрание на България е не само политически, а и културен орган. Началникът на стенографското отделение – доц. Теодор Гълъбов е един от съвременните просветители – българският Кристофър Шолс, бащата на родната клавиатурна подредба още през далечната 1907 година! Малка бяла книжка наречена “Обща българска знакова мрежа на българските пишещи машини”, отпечатана през 1907 г. е първият „БДС“ за клавиатурна подредба с който започват да се съобразяват производители, като “Триумф” и “Адлер”, Ремингтън” и “Ъндърууд”…
Ефективността на стандарта е безспорна – през 1933 г. е проведено първото състезание по бързо писане на машина. Победителят – Иван Думанов написва без грешка за пет минути 325 думи и постига скорост от 65 думи и 512 удара в минута. През втората половина на миналия век наши машинописци са постигали на състезания до 594 удара в минута!

Просвещението не спира – нашата видима академия*

Сатиризирането на академичната общност не е само български патент. И макар, че БАН е също под прицела на „националния фолклор“, това е един от стожерите на нашата езикова култура. ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към БАН не спира да поддържа и развива – РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК в модерна форма: http://ibl.bas.bg/rbe/

 

И вървейки напред възродени на този хубав празник да си пожелаем светло минало, защото бъдещето е в нашите ръце!

И нека:

…Ние, можещите, водени от знаещите, да свършим невъзможното за благото на неблагодарните. И да направим толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, защото сме се квалифицирали да правим всичко от нищо!

Много съвременни българи по света продължават просвещението! Поднасяйки цветя на миналото, да не забравяме да гледаме напред към бъдещето, което можем да направим сами…

Надявам се литераторите, ръка за ръка с инженерите да научат машините на българска речева артикулация, българските художници и меценати да продуцират повече творби, които да популяризират нашия език и писменост…

…езикът на голямата фамилия лъвове просветители.

 

____
* алегория с Unseen Academicals ( Тери Пратчет ). Макар и не в зенита си- БАН не създава футболен отбор, а продължава делото по запазване, популяризиране и модернизиране на българската култура.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.