Печат

ПОС терминални устройства

7 гласа

ПОС терминалКакво представлява пос терминалa?

ПОС терминала е устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.     Цена за ПОС терминално устройство  ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Как работи пос терминално устройство?

1. Избира се желаната операция (покупка, покупка+пари в брой, пре-авторизация и други) от ТЪРГОВЕЦ
2. Въвеждат се данните за картата (номер, дата на валидност и секр.код). При поискване- ПИН код. от КЛИЕНТ
3. POS терминалът се обръща към авторизационния център и при одобрение на операцията отпечатва разписка. от ПОС терминал

ПОС терминални устройства

Видове ПОС терминали

Точно наименование е:
EFT-POS терминал
Electronic Funds Transfer at Point Of Sale

Според предназначението си пос терминалните устройства биват:

 • Настолни - устройства, които са стационарни.
 • Мобилни - преносими устройства с вградена батерия.
 • За вграждане в други системи - устройства, които са част от по-голяма система.

Според вида на използваната връзка с авторизационния център:

 • Dial-up - за връзка се използва обикновена кабелна телефонна линия
 • GPRS - използват SIM карта към мобилен оператор
 • Ethernet (LAN) - свързват се към интернет с кабел
 • Wi-Fi - свързват се към интернет чрез безжичен рутер/gateway
 • Bluetooth - използват Bluetooth gateway

Такси за ПОС терминално устройство

Цена за пос терминално устройство   ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Такса за търговеца

Обикновено банките предоставят на търговеца ПОС терминал без месечна такса (наем) за ползване.
В случай, че в търговския обект няма кабелна телефонна линия (стационарен телефон), най-често банките предлагат ПОС терминал с GPRS връзка за който някои банки взимат такса за SIM картата, а други предлагат на търговеца да си я осигури сам.

Банките взимат комисиона върху транзакциите за сметка на търговеца.
Обикновено това са няколко процента от сумата на транзакцията. Възможно е банката да взима освен процент от сумата и някаква фиксирана такса.
При анулиране на покупка се възстановява цялата сума на клиента, а банките обикновено таксуват търговеца за самата транзакция
При авторизации- повечето банки взимат фиксирана такса за всяка операция.

Такси за клиента

Tърговецът няма право да завишава обявената цена при плащане с карта.Зависи изцяло от политиката на банката издател на картата с която се плаща.
Някои банки не таксуват плащанията с карта на ПОС терминал.
Търговецът няма как да знае дали клиента ще бъде таксуван за транзакцията от банката издател на картата с която плаща.

Видове операции, които пос терминалите могат да изпълняват

 • Покупка - най-типичната операция, при която търговеца получава от картата на клиента желаната сума.
 • Анулиране на покупка - възстановяване на сума по картата на клиента.
 • Покупка на вноски - (само при някои банки) разсрочване на покупка и удържане на първа вноска.
 • Авторизация (позната още като Блокировка или Пре-авторизация). Операция при която се извършва само блокировка на желаната сума, която в последствие може да бъде усвоена- цялата или част от нея или да бъде освободена- деблокирана. Операцията е популярна в туристическия бизнес и отдаване под наем на автомобили (rent-a-car). Важна особеност на авторизацията е нейната валидност- в случай, че не последва приключване или анулиране до няколко дни- авторизацията се унищожава и сумата се деблокира, така че става достъпна за клиента. Валидността на авторизациите е различна в зависимост от политиката на банката издател на картата (не от банката, чиито е пос терминала).
 • Приключване на авторизация - това е операция при която блокираната сума чрез авторизацията се усвоява от търговеца. Приложима е основно в туристическия бизнес- например: При резервация се блокира сумата а при напускане на хотела се усвоява блокираната сума за авторизацията.
 • Анулиране на авторизация - освобождаване на блокирана сума.
 • Покупка + Пари в брой - Един продукт на VISA, при който клиента има възможност при заплащане на покупка да изтегли и сума в брой от търговски обект.
 • Покупка + Бонус точки - Натрупване на бонус точки при покупки на ПОС терминали свързани към лоялни програми.
 • Предплатен ваучер - (само при някои банки) Заплащане на ваучер с определен брой кредити.
 • Пари в брой - Операция, при която на клиента се изплаща сума в брой взета от разполагаемия лимит на картата. Аналогична на изтегляне на пари от АТМ (банкомат). Операцията се изпълнява само в банка.

Въвеждане на данните за картата

Прочитане на картата чрез четеца на ПОС терминала

Предпочитан начин за въвеждане на данните от гледна точка на сигурността и удобството.
При повечето ПОС терминали- това е единствения начин за въвеждане на данните за картата. Прочитането на картата през четеца на ПОС терминал се счита за по-сурно, защото означава, че в момента на транзакцията- картата е била налична - не се въвеждат на ръка откраднати данни. ПИН код (PIN code)
При картитие с чип е нормално някои транзакции да не изискват ПИН код а само подпис. Решението за това взима чип картата съгласно политиката на банката издател.
Преобладаващата част от картите имат магнитна ивица, която съдържа номера на картата, датата на валидност (понякога име на картодържателя). Тъй-като данните от магнитната ивица са лесно четими, освен това нямат надеждна защита срещу презапис, с напредването на технологиите- постепенно бе въведен интелигентен чип, който съдържа информация за картата, допълнителни данни и осигурява надеждне защита срещу прочитане и презапис. Картите от този тип са познати още като смарт карти или EMV карти- на името на алианса от международни картови организации, които са разработили съвместно EMV стандарта за сигурност. Съвсем логично- транзакции с чип карта са по-надеждни от транзакции с карта, която има само магнитна ивица. Повечето ПОС терминални устройства разпознават наличие на чип и при прочитане на магнитната ивица на картата, изискват задължително прочитане на данните от чипа на картата.

Въвеждане на данните за картата от клавиатурата на ПОС терминала

Този начин на въвеждане е познат, като key-entry.
Приложението на този маниер на работа е при транзакции при които в момента на транзакцията, картодържателят и картата не са при ПОС терминалът. Използва се в следните случаи:

 • резервация по телефона - "TELEPHONE ORDER".
 • резервация по имейл - "MAIL ORDER".
 • Глоба за неявяване по направена резервация - "NO SHOW".
  В туристическия бизнес, при извършване на резервация, клиента предоставя данни за кредитна карта. Хотелите са длъжни да предвиждят срок в който клиента има право да се откаже без такса от направената резервация. В случай, че клиента не уведоми хотелът в предвиденият срок, но и не се яви на уговорената дата от резервацията, хотелът има право да направи "NO SHOW" транзакция- компенсация за пропуснатите ползи от нявяването на клиента.

Транзакциите с ръчно въвеждане на номера на картата са изключително рискови и се разрешават от банките след допълнително одобрение на търговеца.

Въвеждане на PIN (ПИН) код

ПИН код-а е личен секретен код, съставен обикновено от 4 цифри. ПИН падТози код гарантира, че картата се използва от картодържателя
ПИН кодът обикновено се въвежда чрез специална външна специализирана клавиатура (PIN pad) или на самия ПОС терминал.
Генерирането на първоначалния ПИН код при произвеждането на картата става в специални условия, при които полученото случайно число за ПИН код, се отпечатва върху лист, който е в запечатан плик. По този начин - ПИН кодът е скрит, дори и за служителите, които участват в производството на карти.

Защита на ПИН кода.
 • Ограничаване на броя грешно въведени ПИН кодове. Това е защита срещу опити за откриване на ПИН кода. В повечето случаи- след третия грешен опит - картата се блокира. В този случай- само банката издател може да деблокира картата. Повечето банки издават и нов ПИН код.
 • Криптиране на ПИН кода. При предаване на данните за транзакцията към авторизационния център- информацията е криптирана.
 • Сертификация за сигурност на устройствата за въвеждане на ПИН код. Платежната индустрия разработва и развива стандарти за сигурност. PCI PED стандарта гарантира сигурността на устройствата за въвеждане на ПИН кодове.

Обслужвани карти

Обикновено - банките предоставят на търговците информационни знаци с изобразени лога на обслужваните карти. Повечето ПОС терминални устройства познават картата още при прочитането и в случай, че не се обслужва - незабавно извеждат съобщение на екрана. Най-популярните видове карти са VISA, VISA Electron, MAESTRO, MASTERCARD. Обслужват се масово от повечето ПОС терминални устройства. По-малко популярни в България са American Express (или AMEX) и Diners Club. Съществуват и местни марки обслужвани само в страната (така наречените "DOMESTIC BRANDS")- EUROLINE, TRANSCART и други.

Visa Visa Electron Vpav MasterCard Maestro AMEX БОРИКА кредитни и дебитни карти 

 

 

Цена за пос терминално устройство   ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 


Запазени марки и търговски наименования

 • VISA®, VISA Electron® и Vpay® и съответните лога са запазени марки на VISA Inc. и подразделенията по Света.
 • MasterCard®,MasterCard Electronic® и MAESTRO® и съответните лога са запазени марки на MasterCard International Inc. и подразделенията по Света.
 • AMERICAN EXPRESS® и съответното лого е запазена марка на American Express Company и подразделенията по Света.
 • Bluetooth® е запазена марка на Bluetooth SIG, Inc.
 • PCI™ е марка на PCI Security Standards Council, LLC.

Използвани графични изображения

Aвторски права и условия за употреба

 • Статията е създадена от Иван Хараланов.
 • Възможна е публична употреба с некомерсиална цел при цитиране на автора и връзка към сайта http://haralanov.com.
 • Правата върху използваните изображения принадлежат на техните автори/собственици съгласно указания лиценз.

От автора: "Поднасям своите огромни благодарности на всички, които публикуваха връзка към настоящата статия/сайт. Благодаря Ви за това, че зачетохте условията за безплатна употреба/споделяне на информацията публикувана в haralanov.com!"

Иван Хараланов

Добави коментар


Защитен код
Обнови